Директор

Канцевич Ніна Василівна

Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Публічна інформація | Протоколи педагогічних рад | Протоколи педагогічних рад від 15 квітня 2016 року № 2
Протоколи педагогічних рад від 15 квітня 2016 року № 2

Курилівська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області

 

ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради вчителів

15 квітня 2016 року № 2

Голова – Н.В.Канцевич

Секретар – Н.М.Козубенко

Присутні: 15 осіб (список додається)

 

Порядок денний

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

(доповідач Канцевич Н.В.)

2.Про проведення державної підсумкової атестації у 2015/2016 навчальному році в 9–му класі з предмету за вибором навчального закладу.

(доповідач Осматеско Т.В.)

 

1.СЛУХАЛИ:

Канцевич Н.В., директора школи, яка доповіла про виконання рішень педагогічної ради від 28.03.2016 року, протокол № 1

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1.Продовжити роботу педагогічного колективу щодо виконання рішень педагогічної ради від 28.03.2016 року.

Згідно визначених термінів.

 

2.СЛУХАЛИ:

Осматеско Т.В., заступника директора з навчально–виховної роботи, яка пояснила, що відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940», від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, наказу Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 07.04.2016 № 137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)–х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації від 14.04.2016 № 132 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)–х класів загальноосвітніх навчальних закладів району», наказу навчального закладу від 15.04.2016 № 60 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4–го та 9–го класів навчального закладу», в 9–му класі проводиться з трьох предметів: української мови, математики та предмета за вибором навчального закладу. В зв’язку з цим адміністрація запропонувала дев’ятикласникам анкету щодо вибору предмета для ДПА, адже важливо знати думку учнів. Результати анкетування наступні:

Українська література – 0

Зарубіжна література – 0

Історія України. Всесвітня історія – 0

Правознавство. Практичний курс – 0

Англійська мова – 0

Географія – 7

Біологія – 0

Фізика – 0

Хімія – 0

Інформатика – 0

Фізична культура (допускаються учні основної медичної групи) – 0,

тобто школярі 100 % обрали для ДПА географію.

 

ВИСТУПИЛИ:

Цар Л.В., вчитель іноземної (англійської) мови, класний керівник 9–го класу, яка підтримала вибір своїх вихованців. Вона говорила, що батьки випускників розділяють думку дітей. Запропонувала підтримати вибір учнів, предмет для державної підсумкової атестації за курс базової школи, – географію.

 

Кузьменко С.П., вчитель фізики, яка схвалює вибір випускників. На її думку, дев’ятикласники достатньо володіють програмовим навчальним матеріалом, можуть застосовувати його для виконання практичних робіт, а також вміють наносити на контурну карту основні та господарські об’єкти, характеризувати природні умови, ресурси, населення, господарство.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.Предметом за вибором навчального закладу для проведення державної підсумкової атестації в 9–му класі в 2015/2016 навчальному році є географія.

Голосували: за – 15,

проти – 0,

утримались – 0.

 

Голова педагогічної ради Н.В.Канцевич

Секретар педагогічної ради Н.М.Козубенко

 


 

Курилівська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області

 

ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради вчителів

16 травня 2016 року № 3

Голова – Н.В.Канцевич

Секретар – Н.М.Козубенко

Присутні: 15 осіб (список додається)

 

Порядок денний

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

(доповідач Канцевич Н.В.)

2.Про погодження завдань для проведення державної підсумкової атестації в 9–му класі

(доповідач Осматеско Т.В..)

3.Про оздоровлення обдарованих дітей

(доповідач Носкова Н.С.)


 

1.СЛУХАЛИ: Канцевич Н.В., директора школи, яка доповіла про виконання рішень педагогічної ради від 15.04.2016 року, протокол № 2.

ПОСТАНОВИЛИ: 1.Рішення педагогічної ради вважати виконаними.

2.СЛУХАЛИ:

Осматеско Т.В., заступника директора з навчально–виховної роботи, яка проінформувала про результати обговорення завдань для проведення державної підсумкової атестації в 9–му класі на засіданнях шкільних методичних об’єднань. Вона говорила про відповідність підібраних завдань основним вимогам до змісту атестаційних завдань, зазначених у наказі Міністерства освіти і науки України від 08.02.2016 № 94. Зокрема, завдання для державної підсумкової атестації за курс основної школи з математики взяті зі «Збірника завдань для проведення підсумкової атестації з математики. 9 клас» /В.Г.Бевз, Д.В.Васильєва. - К.: Видавничий дім «Основа», 2016

КР–1 – КР–10, Варіант № 1;

завдання для державної підсумкової атестації за курс основної школи з української мови:

Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови 9 клас.

Укладачі: Мацько Л.І., Христенок В. Ф., Сидоренко О. М., Мацько О. М.

– К.: «Центр навчально–методичної літератури», 2013

Диктант 92 «Троянда»;

завдання для державної підсумкової атестації за курс основної школи з географії:

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії

9 клас

/Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. – К.: «Центр навчально–методичної літератури», 2014

Варіанти 1 – 10

 

ВИСТУПИЛИ:

Кукса З.І., вчитель біології, голова шкільного методичного об’єднання вчителів природничо–математичних наук, яка повідомила, що названі варіанти є доцільними, адже вчителі–предметними ретельно опрацювали вимоги щодо завдань для ДПА за курс основної школи з математики та географії. Запропонувала погодити завдання для державної підсумкової атестації за курс основної школи з математики та географії.

Мотиль Т.Л., вчитель української мови та літератури, голова шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно–гуманітарних предметів, яка зазначила, що завдання дібрано відповідно методичних рекомендацій щодо складання завдань для ДПА за курс основної школи з української мови.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.Погодити завдання для державної підсумкової атестації за курс основної школи:

з математики КР–1 – КР–10, Варіант № 1 зі «Збірника завдань для проведення підсумкової атестації з математики. 9 клас» /В.Г.Бевз, Д.В.Васильєва. - К.: Видавничий дім «Основа», 2016;

 

з української мови диктант 92 «Троянда» зі «Збірника диктантів для державної підсумкової атестації з української мови 9 клас» /Мацько Л.І., Христенок В.Ф., Сидоренко О.М., Мацько О.М.. – К.: «Центр навчально–методичної літератури» 2013;

 

з географії варіанти 1–10 зі «Збірника завдань для державної підсумкової атес– тації з географії 9 клас» /Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. – К.: «Центр навчально–методичної літератури», 2014

 

Голосувала: за – 15,

проти – 0,

утримались – 0.

 

3.СЛУХАЛИ:

Носкову Н.С., педагога–організатора, яка повідомила про оздоровлення в пришкільному закладі відпочинку дітей таких категорій:

  • діти – сироти,

  • діти, позбавлені батьківського піклування,

  • діти з багатодітних і малозабезпечених сімей,

  • діти, які перебувають на «Д» обліку,

  • обдаровані діти.

Вважає доцільним зарахувати до пришкільного закладу відпочинку обдарованих учнів, які брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, спортивних змаганнях, предметних тижнях, виступали в агітбригадах.


 

ВИСТУПИЛИ:

Кічікова Т.В., голова Ради школи, яка рекомендувала для зарахування до пришкільного закладу відпочинку обдарованих дітей:

Ляшенко Лілію – 7 клас,

Загоруйко Вікторію – 8 клас,

Шайдурову Аліну – 8 клас.

Ці учениці є учасниками шкільного конкурсу «Учень року 2016». Відзначила, що найкращі успіхи у навчанні має Ляшенко Лілія, ІІ місце посідає Барабаш Дмитро, ІІІ місце у Загоруйко Вікторії.

В олімпіадах лідирує Барабаш Дмитро, другу позицію займає Шайдурвоа Аліна, на ІІІ місці Загоруйко Вікторія.

Конкурси вдалими були для Ляшенко Лілії, на два бали відстає від неї Шайдурова Аліна.

Результативною виявилася участь у спортивних змаганнях Шайдурової Аліни, трішки нижчі показники у Барабаша Дмитра, на третій сходинці Ляшенко Лілія.

Загальна кількість балів у Барабаша Д. – 94,3, він і став переможцем конкурсу «Учень року 2016», ІІ місце посіла Шайдурова А., на ІІІ місці Ляшенко Л.. Отже, вищезазначені учні мають право на заохочення.

 

Козубенко Н.М., класний керівник 7–го класу, яка вказала на здібності та лідерські якості семикласниці Ляшенко Лілії. Підтримала пропозицію виступаючої.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1.Рекомендувати до зарахування до пришкільного закладу відпочинку таких обдарованих дітей:

Ляшенко Лілію – 7 клас,

Загоруйко Вікторію – 8 клас,

Шайдурову Аліну – 8 клас.

 

Голова педагогічної ради Н.В.Канцевич

Секретар педагогічної ради Н.М.Козубенко

 


 

Курилівська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області

 

ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради вчителів

26 травня 2016 року № 4

Голова – Н.В.Канцевич

Секретар – Н.М.Козубенко

Присутні: 16 осіб (список додається)

 

Порядок денний

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

(доповідач Канцевич Н.В.)

2.Про закінчення учнями 1–5, 7–8–х класів 2015/2016 навчального року і переведення до наступних класів.

(доповідач Осматеско Т.В.)

3.Про нагородження учнів 4, 7–8–х Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

(доповідач Осматеско Т.В.)

4.Про стан викладання основ здоров’я.

(доповідач Канцевич Н.В.)

5.Про організацію літнього оздоровлення.

(доповідач Носкова Н.С.)


 

1.СЛУХАЛИ: Канцевич Н.В., директора школи, яка доповіла про виконання рішень педагогічної ради від 16.05.2016 року, протокол № 3.

ПОСТАНОВИЛИ: 1.Рішення педагогічної ради вважати виконаними.

2. СЛУХАЛИ:

Осматеско Т.В., заступника директора з навчально–виховної роботи, яка повідомила про результати річного оцінювання учнів 2–5, 7–8–х класів та державної підсумкової атестації учнів 4–го класу. Вона говорила, що всі учні засвоїли програмовий матеріал, а рівень навчальних досягнень визначається за їх здібностями. Коротко прокоментувала якісні показники знань школярів (Таблиця 1):

Клас

Кількість

учнів

Рівень навчальних досягнень

Якість знань,

%

Класний керівник

початковий

середній

достатній

високий

2

10

0

3

7

0

70,0

Шумейко В.В.

3

7*

1

2

3

0

50,0

Кічікова Т.В.

4

12

0

3

8

1

75,0

Смігунова Н.І.

5

7

1

6

0

0

0,0

Мотиль Т.Л.

7

8*

0

5

1

1

20,0

Козубенко Н.М.

8

5

0

3

1

1

40,0

Бульба С.Є.

Всього

49*

2

22

20

3

48,9

 

*Учень 3–го класу Комарицький Олексій та семикласниця Алексащенко Аліна навчалися за програмою для дітей з вадами розумового розвитку, а тому в розрахунках не значаться.

ВИСТУПИЛИ:

Акентьєва В.П., вчитель 1–го класу, яка доповіла про стан навчально– виховної роботи в 1–му класі на кінець навчального року. Вона говорила, що її вихованці оволоділи загальнонавчальними уміннями і навичками: добирають індивідуальне обладнання для проведення уроку і розкладають його в належному порядку; включаються в роботу після вказівки вчителя; практично розрізняють основні елементи навчальної книжки; зосереджено слухають педагога, відповідають на запитання, зв’язано передають побачене, почуте; запитують про невідоме; виділяють в предметах певні ознаки, розрізняють розмір, форму, колір тощо; помічають зміни в спостережуваних об’єктах; виконують завдання за зразком. Діти навчилися списувати друкований і рукописний текст, писати під диктовку слова, речення із 3–4–х слів. Всі правильно вживають розділові знаки під час списування. Кучман В. та Пантелєєв С. допускають помилки на заміну букв. Друшляк К., Колупаєв М., Крамаровський М та Кушнір М.. невірно переносять слова.

Із 8 першокласників опанували навичками читання 7. Ці діти читають як поскладово, так і цілими словами, дотримуються норм свідомого, виразного та правильного читання. Щирий Богдан, Пантелєєв Сергій, Колупаєв Максим та Кучман Вадим читають в межах норми, як цілими словами так і поскладово. Досить повільно, допускаючи помилки на заміну та пропуски букв читає Крамаровський Максим, а Крамаровський Микита зміг прочитати лише 5 слів. Друшляк Кирило програмовий матеріал не засвоїв тому, що знає тільки голосні звуки.

На уроках математики школярі вивчили нумерацію чисел першого десятка, числа і цифри для запису, опановують дії додавання і віднімання. Всі засвоїли нумерацію в межах 100, вміють записати число у вигляді розрядного доданку, назвати наступне, попереднє число, сусідів (виняток становить Друшляк Кирило). Обчислення в прикладах без переходу через розряд виконують, користуючись лінійкою, числовим рядом, крім Пантелеєва Сергія, Кучмана Вадима, Щирого Богдана. Всі діти розв’язують задачі на одну дію на знаходження суми, різниці двох чисел; збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, а також складають задачі за рисунками, схемами. Безпомилково називають геометричні фігури, будують відрізки. Уміють порівнювати числа, однак мають місце труднощі у порівнянні іменованих чисел.

Вона проводить на кожному уроці ігри, які дозволяють активізувати пізнавальну діяльність учнів, сприяють розвитку пам’яті, виховують наполегливість, самостійність, кмітливість.

Отже, діти досягли певних успіхів, а це і є результатом роботи вчителя. Запропонувала перевести вісім першокласників до 2–го класу.

 

Шумейко В.В., класний керівник 2–го класу, яка проінформувала про результати навчально–виховної роботи за навчальний рік, запропонувала перевести до 3–го класу 10 її вихованців.

 

Кічікова Т.В., вчитель 3–го класу, яка говорила про успішність третьокласників, внесла пропозицію перевести до 4–го класу 7 учнів 3–го класу.

 

Смігунова Н.І., класний керівник 4–го класу, яка проаналізувала рівень навчальних досягнень школярів за рік, висловилася за переведення до 5–го класу 12 учнів.

Мотиль Т.Л., класний керівник 5–го класу, яка повідомила про невтішні показники успішності п’ятикласників, особливо її непокоїть початковий рівень навчальних досягнень з математики Крамаровсьокго Павла. Запропонувала перевести до 6–го класу сім учнів.

Козубенко Н.М., класний керівник 7–го класу, яка акцентувала увагу на зниженні якості знань з історії України та всесвітньої історії з 57,1 % до 28,6 % порівняно з І семестром:

у Акентьєва О.– було 8 і 7, стало 5 і 5;

Єрьоменка Р. – 6 і 7, 5 і 5;

Крамаровського Д. – 6 і 5, 4 і 4;

Кушнір О. – 5 і 5, 4 і 5;

Ляшенко Л. – 11 і 11, 10 і 10;

Сідельнік М. 6 і 6, 5 і 5.

Додала, що з решти предметів мають місце зміни в позитивному плані. Внесла пропозицію перевести до 8–го класу вісім семикласників.

 

Бульба С.Є., класний керівник 8–го класу, яка познайомила присутніх з результатами успішності своїх вихованців. Порушила клопотання про переведення до 9–го класу п’яти учнів 8–го класу.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.Перевести учнів 1–5–х, 7–8–х класів до наступних, а саме:

1) учнів 1–го класу до 2–го класу

1. Друшляка Кирила Валерійовича

2. Колупаєва Максима Юрійовича

3. Крамаровського Максима Олеговича

4. Крамаровського Микиут Євгенійовича

5. Кучмана Вадима Олександровича

6. Кушнір Михайла Юрійовича

7. Пантелеєва Сергія Олексійовича

8. Щирого Богдана Віталійовича

2) учнів 2–го класу до 3–го класу

1. Білецького Єгора Сергійовича

2. Бокту Данііла Івановича

3. Головченко Анну Дмитрівну

4. Доценко Єлизавету Сергіївну

5. Ляшенко Єлизавету Віталіївну

6. Мироненко Адель Олександрівну

7. Небольсіна Данііла Рустамовича

8. Тараннік Анжелу Михайлівну

9. Чередника Даніла Сергійовича

10.Волкового Іллю Станіславовича

3) учнів 3–го класу до 4–го класу

1. Кузьменка Кирила Андрійовича

2. Кушнір Діану Юріївну

3. Мерненко Поліну Сергіївну

4. Таранніка Ігоря Михайловича

5. Циброву Анастасію Юріївну

6. Шапаря Віталія Сергійовича

7. Комарицького Олексія Руслановича

4) учнів 4–го класу до 5–го класу

1. Глушка Руслана Олексійовича

2. Друшляк Діану Артемівну

3. Євдокімову Єльвіру Іванівну

4. Кучмана Романа Олександровича

5. Ляшенко Лілію Сергіївну

6. Марченко Анастасію Сергіївну

7. Мозгову Олександру Ігорівну

8. Пантелеєву Анастасію Олексіївну

9. Пантелеєву Євгенію Володимирівну

10. Рогового Вячеслава Романовича

11. Прокопенка Антона Володимировича

12. Ківшар Маргариту Юріївну

5) учнів 5–го класу до 6–го класу

1. Бурлакову Єлизавету Володимирівну

2. Ватащук Катерину Ростиславівну

3. Крамаровського Павла Павловича

4. Куліченка Кирила Станіславовича

5. Кушнір Катерину Юріївну

6. Ружицького Олександра Сергійовича

7. Хмільову Євгенію Романівну

6) учнів 7–го класу до 8–го класу

1. Акентьєва Олександра Павловича

2. Алексащенко Аліну Віталіївну

3. Єрьоменка Руслана Сергійовича

4. Крамаровського Данила Павловича

5. Кришталя Олексія Віталійовича

6. Кушнір Катерину Юріївну

7. Ляшенко Лілію Віталіївну

8. Сідельник Марію Сергіївну

7) учнів 8–го класу до 9–го класу

1. Горошка Вадима Сергійовича

2. Загоруйко Вікторію Євгенівну

3. Мішина Дениса Віталійовича

4. Шайдурову Аліну Миколаївну

5. Щирого Івана Віталійовича

 

3.СЛУХАЛИ:

Осматеско Т.В., заступника директора з навчально–виховної роботи, яка довела до відома нормативні документи щодо нагородження Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

 

ВИСТУПИЛИ:

Смігунова Н.І., вчитель 4–го класу, яка запропонувала нагородити Похвальним листом Глушка Руслана Олексійовича, який має з усіх предметів високий рівень навчальних досягнень.

 

Козубенко Н.М., класний керівник 7–го класу, яка внесла пропозицію щодо нагородження Похвальним листом Ляшенко Лілії Віталіївни, учениці, яка має призові місця в шкільних і районних олімпіадах, активна учасниця агітбригад, неодноразово захищала честь школи на районних спортивних змаганнях.

 

Бульба С.Є., класний керівник 8–го класу, яка висловилася за нагородження Похвальним листом Загоруйко Вікторії Євгенівни – лідера Шкільної держави.

 

3.1. Нагородити Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»

Глушка Руслана Олексійовича, учня 4–го класу,

Ляшенко Лілію Віталіївну, ученицю 7–го класу,

Загоруйко Вікторію Євгенівну, ученицю 8–го класу.

 

 

4. СЛУХАЛИ:

Канцевич Н.В., директора школи, яка зачитала довідку «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з основ здоров’я в основній школі» (Матеріали додаються).

 

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1.Рівень викладання основ здоров’я вважати таким, що проводиться на достатньому рівні.

4.2.Роботу вчителя основ здоров’я Кукси З.І. щодо забезпечення якості знань школярів вважати результативною.

4.3.Вчителю Куксі З.І.:

1)Узагальнити та систематизувати дидактичний і роздатковий матеріал для проведення самостійних робіт і тестів.

До 31.05.2016

2)Більш активно впроваджувати метод проектів.

Постійно

3)Налагодити систему роботи з диференціації домашніх завдань.

Упродовж 2016/2017

навчального року

4.4.Заступнику директора з навчально–виховної роботи Осматеско Т.В.:

1)Активізувати роботу щодо надання матеріалів до друку у фахових виданнях.

Упродовж 2016/2017

навчального року

5.СЛУХАЛИ:

Носкову Н.С., педагога–організатора, яка поінформувала про стан підготовки пришкільного закладу відпочинку до роботи. Сформовано пакет документів, отримано АКТ прийомки пришкільного закладу відпочинку, штатний розклад затверджено належним чином.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1.Організувати роботу пришкільного закладу відпочинку з денним перебуванням

З 30.05. по 16.06.2016

5.2.Начальнику пришкільного закладу відпочинку Носковій Н.С.:

1) Вжити заходів щодо забезпечення дотримання в пришкільному закладі відпочинку належного догляду за дітьми, режиму харчування, прогулянок, а також відповідну виховну, фізкультурно–спортивну та культурно–екскурсійну роботу.

Травень – червень 2016

2)Активізувати роботу щодо організації змістовного дозвілля дітей.

Травень – червень 2016

3)Забезпечити виконання заходів щодо формування навичок здорового способу життя через залучення до регулярних занять фізичною культурою і спортом.

Травень – червень 2016

 

Голова педагогічної ради Н.В.Канцевич

Секретар педагогічної ради Н.М.Козубенко

 

 

 

 

 

 

Курилівська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області

 

ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради вчителів

09 червня 2016 року № 5

Голова – Н.В.Канцевич

Секретар – Н.М.Козубенко

Присутні: 14 осіб (список додається)

 

Порядок денний

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

(доповідач Канцевич Н.В.)

2.Про випуск учнів 9–го класу зі школи та вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту.

(доповідач Осматеско Т.В.)

 

1.СЛУХАЛИ: Канцевич Н.В., директора школи, яка доповіла про виконання рішень педагогічної ради від 26.05.2016 року, протокол № 5.

ПОСТАНОВИЛИ: 1.Рішення педагогічної ради вважати виконаними.

2.СЛУХАЛИ:

Осматеско Т.В., заступника директора з навчально–виховної роботи, яка проінформувала про рівень навчальних досягнень та результати державної підсумкової атестації учнів 9–го класу.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.Випустити зі школи та видати свідоцтво з відзнакою і додаток до нього випускнику:

Барабашу Дмитру Сергійовичу.

2. Випустити зі школи та видати свідоцтва про базову загальну середню освіту звичайного зразка і додатки до них таким учням:

1. Галкіну Володимиру Володимировичу

2. Ішенко Дмитру Віталійовичу

3. Канцедалу Віктору Вікторовичу

4. Ковальову Євгену Олександровичу

5. Короткевич Марині Владиславівні

6. Циброву Максиму Леонідовичу

 

Голова педагогічної ради Н.В.Канцевич

Секретар педагогічної ради Н.М.Козубенко


 

Переглядів: 1283
Дата публікації: 13:31 14.06.2016