Директор

Канцевич Ніна Василівна

Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Публічна інформація | ДПА | Наказ відділу освіти Куп'янської РДА №145
Наказ відділу освіти Куп'янської РДА №145

КУП’ЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

м. Куп'янськ

03.04.2017                                                                                                № 145

 

Про порядок організованого

закінчення 2016/2017 навчального року

та проведення державної підсумкової атестації

учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», (зі змінами), Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 762,   зареєстрованого    в    Міністерстві юстиції  України 30.07.2015 за   № 924/27369,  Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, листів Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.03.2017 №89 «Про порядок організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9,11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», з метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах Куп’янського району, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2016/2017 навчального року і проведення державної підсумкової атестації у встановленому порядку, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів в межах компетенції:

1) Ужити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2016/2017 навчального року,  проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

                                                                            Квітень-червень 2017 року

2) Провести засідання педагогічних рад та затвердити відповідними наказами строки проведення державної підсумкової атестації випускників навчальних закладів І і ІІ ступенів та третій предмет для проходження державної підсумкової атестації випускників 9-х класів

                                                                                                       До 05.04.2017

3) Створити та погодити склади державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації згідно з пунктом 1 розділу 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції                        України 14.02.2015 за № 157/26602.

         До 28.04.2017 – 4-ті класи

          До 18.05.2017 – 9-ті класи

4) За рішенням педагогічної ради навчального закладу встановити строки дострокової державної підсумкової атестації для учнів, які призиваються на військову службу, виїзд на постійне проживання за кордон, тощо та видати відповідні накази.

                                                                                          Квітень-червень 2017

5) Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази.

                             До 06.05.2017

6) За погодженням з відділом освіти визначити:

- дату завершення навчального року;

- дату проведення свята «Останній дзвоник»;

- дату вручення документів про освіту;

- доцільність проведення навчальної практики;

- особливості організації навчально-виховного процесу в 11-х класах під    час підготовки та складання ДПА/ЗНО.

                                                                                                                 До 15.04.2017

7) Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень:

- учнів 3 (2) – 4-х класів

Не пізніше ніж за 5 днів до

закінчення навчального року

- учнів 5 – 11-х класів

Не раніше ніж через 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу на вирішення спірних питань

8) Вжити заходів із недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

                                                                                     У дні проведення державної

                                                                                     підсумкової атестації

9) Узяти на контроль питання щодо своєчасного виставлення випускникам 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію й річне оцінювання з української мови, літературного читання та математики.

Не пізніше ніж за 5днів дозакінчення навчального року

10) Забезпечити участь учнів 11-х класів старшої школи у зовнішньому незалежному оцінюванні на пунктах тестування:

- 23.05.2017  з української мови;

- 31.05.2017 з математики  або 02.06.2017 з  історії України;

- предмет у формі ЗНО за власним вибором випускника.

11) Організувати проведення у навчальних закладах державної підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з трьох предметів: українська мова, математика та предмет за вибором навчального закладу.

У строки, визначені загальноосвітнім навчальним закладом

12) Організувати проведення у навчальних закладах державної підсумкової атестації учнів 4-х класів початкової школи з трьох предметів: українська мова, літературне читання, математика.

У строки, визначені загальноосвітнім навчальним закладом

13) Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х,
11(12)-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку державної підсумкової атестації.

         Одразу після надходження відповідних  заяв

14) Після завершення державної підсумкової атестації:

- Внести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

                    До 10.06.2017

- Внести зміни до бази даних про випускників 11(12)-х, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

                    До 24.06.2017

15) Надати до відділу  освіти інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленими у Плані роботи Департаменту на 2017 рік, затвердженого заступником директора Департаменту 28.12.2016, формами    додаток №№ СВ-1, СВ-3).

                           До 10.04.2017

16) Надіслати до відділу освіти інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями за встановленими у Плані роботи Департаменту на 2017 рік, затвердженого заступником директора Департаменту 28.12.2016 формами  (додатки №№ ДПА-М1, ДПА-М2).

                                                                                                            До  25.04.2017

                                                                                                           До 25.06.2017

17) Узагальнену інформацію про результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів надати до відділу освіти управління освіти за встановленими у Плані роботи Департаменту на 2017 рік, затвердженого заступником директора Департаменту 28.12.2016, формами   (додатки №№ ДПА- 4, ДПА-9-1, ДПА -11-1).

До 25.05.2017 – 4-ті класи

До  20.06.2017 – 9-ті класи

До   25.06.2017 – 11 (12)-ті класи

2. Директору Подолянської ЗОШ І-ІІІ ст. Шаповалову О.В.:

1) Створити належні умови для проходження учнями-екстернами державної підсумкової атестації.

                                                                                   Травень - червень 2017 року

2) Здійснити річне оцінювання учнів-екстернів за курс базової або повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів.

                            До 30.04.2017

3) За результатами річного оцінювання учнів-екстернів педагогічною радою закладу прийняти рішення про допуск до складання державної підсумкової атестації.

                           До 30.04.2017

3. Заступнику начальника відділу освіти Балабай В.І. в межах компетенції:

1) Ужити необхідних заходів щодо організованого закінчення 2016/2017 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Квітень-червень 2017 року

2) Здійснити контроль щодо організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11 (12)-х класів, у встановленому законодавством порядку.

Квітень-червень 2017 року

3)  Здійснювати контроль за роботою загальноосвітніх навчальних закладів з питань виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 23.11.2011 №1392.

                  До 24.06.2017

4) Провести роз’яснювальну роботу з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів із питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів,  учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, учасниками тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

                                                                                                             До 30.04.2017

5) Надати до відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленими у  Плані  роботи Департаменту на 2017 рік, затвердженого заступником директора Департаменту 28.12.2016, формами  (додатки №№ СВ-1,СВ-2, СВ-3).

                           До 15.04.2017

6) Надіслати до відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями за встановленими у Плані роботи Департаменту на 2017 рік, затвердженого заступником директора Департаменту 28.12.2016, формами  (додатки №№ ДПА-М1, ДПА-М2).

                                                                                                       До 30.04.2017

До 30.06.2017

7) Здійснити контроль щодо своєчасного розрахунку середнього бала атестата випускників 11 (12)-х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту і шкільній документації, загальноосвітніми навчальними закладами.

         Травень-червень 2017 року

4. Методисту Інформаційно-методичного центру Фоменко А.М.:

1) Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту за встановленими у Плані роботи Департаменту на 2017 рік, затвердженого заступником  директора Департаменту 28.12.2016, формами                  (додатки №№ ДПА-4,ДПА -9-1, ДПА -11-1).

До 30.05.2017 – 4-ті класи

До 25.06.2017 – 9-ті класи

До 30.06.2017 – 11 (12)-ті класи

5. Створити апеляційну комісію та затвердити її склад із предметів державної підсумкової атестації в навчальних закладах  району (Додаток 1).

6. Заступнику начальника відділу освіти Балабай В.І. та завідувачу Інформаційно-методичним центром  відділу освіти Літвіновій І.В.

1) Провести нараду керівників та заступників керівників загальноосвітніх навчальних закладів з питань організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів  9, 11 (12)-х класів.

                            До 25.04.2017

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу освіти

Куп’янської районної державної адміністрації                                                                               Т. ЖАДАНОВСЬКА

                                                                              Оригінал підписано                    

Надіслано: ВО – 2, ЗОШ – 21

 

Додаток 1

до наказу відділу освіти Куп’янської

районної державної адміністрації

03.04.2017     № 145

Склад

апеляційних комісій з предметів державної підсумкової атестації

в загальноосвітніх навчальних закладах району

Жадановська Тетяна Валентинівна – голова апеляційної комісії, начальник відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації

Українська мова, українська література, російська мова, зарубіжна література, література (російська та зарубіжна), художня культура

 • Якубинська Оксана Борисівна -  член комісії, методист Інформаційно – методичного центру відділу освіти;
 • Дяченко Ольга Іванівна- член комісії,  вчитель української мови та літератури Нечволодівського НВК;
 • Тарасова Олена Михайлівна - член комісії, вчитель української мови та літератури  Гусинської  ЗОШ І-ІІІ ст.;
 • Мартовицька Лідія Василівна, вчитель російської  мови,  зарубіжної літератури Піщанської ЗОШ І-ІІІ ст.

Математика, фізика, астрономія, інформатика

 • Вавіліна Тетяна Анатоліївна - член комісії, методист Інформаційно – методичного центру відділу освіти;
 • Жижченко Інна Яківна - член комісії,  вчитель математики Кислівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник РМО вчителів математики;
 • Руденко Андрій Анатолійович, член комісії,  вчитель фізики Петропавлівської ЗОШ І-ІІІ ст.;
 • Косолапова Тетяна Семенівна- член комісії, вчитель математики, інформатики Курилівського ліцею, керівник РМО вчителів інформатики;

Історія України, всесвітня історія, правознавство, «Людина і суспільство»,  «Людина і світ», «Основи філософії»

 • Лозовська Ірина Миколаївна - член комісії, методист Інформаційно – методичного центру відділу освіти;
 • Дяченко Микола Олексійович  - член комісії, керівник  РМО вчителів  історії;
 • Тарасенко Вадим Степанович - член комісії, вчитель історії  та правознавства  Піщанської ЗОШ І-ІІІ ст.

Іноземні мови

 • Кургузова Світлана Дмитрівна - член комісії, методист Інформаційно – методичного центру відділу освіти;
 • Барчугіна Людмила  Василівна - член комісії,  керівник  РМО вчителів  англійської  мови
 •  Москаленко Наталія Іванівна - член комісії,  вчитель німецької  мови   Просянської   ЗОШ І-ІІІ ст.;
 • Осадчий Олександр Васильович - член комісії, вчитель німецької, англійської мови   Кислівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Географія, основи економіки

 • Кургузова Світлана Дмитрівна -  член комісії, методист Інформаційно – методичного центру відділу освіти;
 • Харченко Ніна Андріївна -  член комісії, керівник  РМО вчителів економіки;
 •  Навозенко Людмила Леонідівна -  член комісії, вчитель  географії  Курилівського ліцею;
 • Юр’єва Ольга Семенівна - член комісії,  керівник гуртка БДЮТ.

Біологія, хімія, екологія

 • Фоменко Алла Миколаївна -  член комісії, методист Інформаційно – методичного центру відділу освіти;
 • Синельник Вікторія Вікторівна-  член комісії, вчитель  біології  Курилівського ліцею;
 • Олійник Ніна Олексіївна -  член комісії,  керівник  РМО вчителів  біології;
 • Донцова Зоя Леонідівна -  член комісії,  керівник  РМО вчителів  хімії;

Фізична культура, трудове навчання

 • Фоменко Алла Миколаївна -  член комісії, методист Інформаційно – методичного центру відділу освіти;
 •  Редя Тамара Миколаївна, член комісії, вчитель  фізичної культури  Піщанської ЗОШ І-ІІІ ст.;
 • Калашнікова Катерина  Матвіївна -  член комісії, вчитель  фізичної культури  Подолянської ЗОШ І-ІІІ ст.;
 • Святашов Микола Васильович -  член комісії,  вчитель  трудового  навчання Нечволодівського  НВК.

Початкові класи

 •  Якубинська Оксана Борисівна -  член комісії, методист Інформаційно – методичного центру відділу освіти;
 • Дроздова Ольга Іванівна -  член комісії, вчитель початкових класів Кислівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник  РМО вчителів початкових  класів;
 • Кириленко Ольга Петрівна -  член комісії, вчитель початкових  класів.
Переглядів: 45
Дата публікації: 14:13 18.05.2017