Директор

Канцевич Ніна Василівна

Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Публічна інформація | ДПА | Наказ департаменту науки і освіти №89 від 28.03.2017
Наказ департаменту науки і освіти №89 від 28.03.2017

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

 

НАКАЗ

28.03.2017

Харків

№ 89

Про порядок організованого закінчення

2016/2017 навчального рокута проведення

державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

усіх типів і форм власності Харківської області

 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», (зі змінами), Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за   № 924/27369,  Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, листів Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», враховуючи листи Міністерства освіти і науки України                                від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», з метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2016/2017 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, у встановленому порядку, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

НАКАЗУЮ:

  1.  Начальникам  місцевих органів управління освітою, керівникам навчальних закладів обласного підпорядкування, в межах компетенції:

1.1. Ужити необхідних заходів щодо організованого закінчення 2016/2017 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Квітень-червень 2017 року

1.2. Здійснити контроль щодо організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11 (12)-х класів, у встановленому законодавством порядку.

Квітень-червень 2017 року

1.3. Здійснювати контроль за роботою загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з питань виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 23.11.2011 №1392.

                  До 24.06.2017

1.4. Узяти на контроль роботу загальноосвітніх навчальних закладів із питань своєчасного виставлення випускникам 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію й річне оцінювання з української мови, літературного читання та математики.

Не пізніше ніж за 5днів до закінчення навчального року

1.5. Доручити керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності вжити заходів щодо недопущення відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення державної підсумкової атестації

1.6. Провести роз’яснювальну роботу з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів із питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів,  учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, учасниками тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

                    До 30.04.2017

1.7. Створити апеляційні комісії з кожного предмета з якого атестація проводиться у навчальному закладі.

                    До 10.05.2017

1.8. Надати до відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленими у  Плані  роботи Департаменту на 2017 рік, затвердженого заступником директора Департаменту 28.12.2016, формами  (додатки №№ СВ-1,СВ-2, СВ-3).

                           До 15.04.2017

1.9. Надіслати до відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями за встановленими у Плані роботи Департаменту на 2017 рік, затвердженого заступником директора Департаменту 28.12.2016, формами  (додатки №№ ДПА-М1, ДПА-М2).

                                                                                                           До 30.04.2017

До 30.06.2017

1.10. Здійснити контроль щодо своєчасного розрахунку середнього бала атестата випускників 11 (12)-х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту і шкільній документації, загальноосвітніми навчальними закладами.

            Травень-червень 2017 року

1.11. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту за встановленими у Плані роботи Департаменту на 2017 рік, затвердженого заступником директора Департаменту 28.12.2016, формами (додатки №№ ДПА-4, ДПА-9-1, ДПА-11-1).

До 30.05.2017 – 4-ті класи

До 25.06.2017 – 9-ті класи

До 30.06.2017 – 11 (12)-ті класи

  1. Департаменту освіти Харківської міської ради (Деменко О.І.) рекомендувати здійснити аналогічні заходи.

                                                                                  Квітень-червень 2017 року

  1.  Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, в межах компетенції:

3.1. Провести засідання педагогічних рад та затвердити відповідними наказами керівників навчальних закладів строки проведення державної підсумкової атестації випускників навчальних закладів І і ІІ ступенів та третій предмет для проходження державної підсумкової атестації випускників 9-х класів

                                                                                                       До 05.04.2017

3.2. Створити та погодити склади державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації згідно з пунктом 1 розділу 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції                        України 14.02.2015 за № 157/26602.

         До 28.04.2017 – 4-ті класи

         До 18.05.2017 – 9-ті класи

3.3. За рішенням педагогічної ради навчального закладу встановити строки дострокової державної підсумкової атестації для учнів, які призиваються на військову службу, виїзд на постійне проживання за кордон, тощо та видати відповідні накази.

                                                                                          Квітень-червень 2017

3.4. Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази.

                             До 06.05.2017

3.5. За погодженням з місцевим органом управління освітою визначити:

- Дату завершення навчального року;

- Дату проведення свята «Останній дзвоник»;

- Дату вручення документів про освіту;

- Доцільність проведення навчальної практики;

- Особливості організації навчально-виховного процесу в 11-х класах під час підготовки та складання ДПА/ЗНО.

                                                                                                       До 15.04.2017

3.6. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень:

3.6.1.  Учнів 3 (2) – 4-х класів.

Не пізніше ніж за 5 днів до

закінчення навчального року

 

3.6.2.  Учнів 5 – 11-х класів.

Не раніше ніж через 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу на вирішення спірних питань

3.7. Створити належні умови для проходження учнями-екстернами державної підсумкової атестації на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що визначені для проведення зазначеної роботи відповідними наказами місцевих органів управління освітою.

       Травень - червень 2017 року

3.8. Здійснити річне оцінювання учнів-екстернів за курс базової або повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів.

                           До 30.04.2017

3.9. За результатами річного оцінювання учнів-екстернів педагогічною радою закладу прийняти рішення про допуск до складання державної підсумкової атестації.

                           До 30.04.2017

3.10. Створити умови для проведення атестації у навчальних закладах для учнів (вихованців) вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів, у формі ЗНО за бажанням.

3.11. Заклади при установах пенітенціарної системи, учні (вихованці) мають право пройти державну підсумкову атестацію, за місцем навчання.

                                                                                 Травень-червень 2017 року

3.12. Забезпечити участь учнів 11-х класів старшої школи у зовнішньому незалежному оцінюванні на пунктах тестування:

- 23.05.2017  з української мови;

- 31.05.2017 з математики  або 02.06.2017 з  історії України;

- предмет у формі ЗНО за власним вибором випускника.

3.13. Організувати проведення у навчальних закладах державної підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з трьох предметів: українська мова, математика та предмет за вибором навчального закладу.

У строки визначені загальноосвітнім навчальним закладом

3.14. Організувати проведення у навчальних закладах державної підсумкової атестації учнів 4-х класів початкової школи з трьох предметів: українська мова, літературне читання, математика.

У строки визначені загальноосвітнім навчальним закладом

3.15. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х,
11(12)-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку державної підсумкової атестації.

         Одразу після надходження відповідних  заяв

3.16. Після завершення державної підсумкової атестації:

3.16.1. Внести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

                    До 10.06.2017

3.16.2. Внести зміни до бази даних про випускників 11(12)-х, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

                    До 24.06.2017

4. Керівникам санаторних та спеціальних навчальних закладів інтернатного типу обласного підпорядкування:

 

4.1. Надати до відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту на погодження – склад державних атестаційних комісій 4-х, 9-х, 11-х класів, згідно з пунктом 1 розділу 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014  № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за  № 157/26602.

 

4.2.  Визначити та подати на погодження:

- Дату завершення навчального року;

- Дату проведення свята «Останній дзвоник»;

- Дату вручення документів про освіту;

- Доцільність проведення навчальної практики;

- Особливості організації навчально-виховного процесу в 11-х класах під час підготовки та складання ДПА/ЗНО.

До 15.04.2017

4.3. Виставити в додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та додатки до атестатів про повну загальну середню освіту річні оцінки і зробити відповідний запис «звільнений(а)».

До 30.05.2017

4.4. Створити належні умови для проходження державної підсумкової атестації випускниками 9-х, 11(12)-х класів, які навчалися за загальноосвітніми програмами й на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, виявили бажання складати державну підсумкову атестацію.

З 26.05.2017  по 16.06.2017 –

11 (12)-ті класи

З 01.06 по 09.06.2017 – 9-ті класи

5. Створити апеляційну комісію та затвердити її склад із предметів державної підсумкової атестації в навчальних закладах обласного підпорядкування (додається).

6. Відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту та Комунальному вищому навчальному закладу «Харківська академія неперервної освіти»                   (Покроєва Л.Д.) провести нараду з питань організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів   4-х,    9-х, 11 (12)-х класів.

До 20.04.2017

  1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора Департаменту науки і освіти – В.В. Ігнатьєва.

 

Заступник

директора Департаменту                                                                                                                               О.О. Труш

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту науки і освіти

Харківської обласної державної адміністрації

28.03.2017 № 89

 

Склад апеляційних комісій

з предметів державної підсумкової атестації

в навчальних закладах обласного підпорядкування

 

Счастна Ірина Олексіївна – голова апеляційної комісії,головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та позашкільної освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти.

Українська мова, українська література,російська мова, світова література,література (російська та світова), художня культура

Кротова Ірина Василівна – член комісії, завідувач Центру методичної та аналітичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Клімова Світлана Василівна – член комісії, методист Центру методичної та аналітичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Математика, фізика, астрономія, інформатика

Євтушенко Світлана Сергіївна – член комісії, методист Центру моніторингу якості освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Старченко Людмила Миколаївна – член комісії, методист Центру інноваційного розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Федченко Світлана Геннадіївна – член комісії, методист Центру методичної та аналітичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

      Історія України, всесвітня історія, правознавство,«Людина і суспільство», «Людина і світ», «Основи філософії»

Дух Людмила Іванівна – член комісії, старший викладач кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Сідорчук Валентина Павлівна – член комісії, методист Центру методичної та аналітичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Іноземні мови

Алексєєва Світлана Олексіївна – член комісії, учитель англійської мови, Харківської гімназї № 82 Харківської міської ради Харківської області.

Козубенко Ірина Сергіївна – член комісії, учитель французької мови Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 166 «Вертикаль» Харківської міської ради Харківської області.

Моліна Ольга Олександрівна  – член комісії, методист Центру методичної та аналітичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Географія, основи економіки

Грінченко Олександр Іванович – член комісії, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Китиченко Сергій Олександрович – член комісії, викладач кафедри  соціально-гуманітарної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Саввіч Олександр Миколайович – член комісії, методист Центру методичної та аналітичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Біологія, хімія, фізична культура, трудове навчання

Волкова Ірина Василівна – член комісії, завідувач Центру формування здорового способу життя  «Харківська академія неперервної освіти».

Назарчук Іван Іванович – член комісії, методист Центру громадянського виховання КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Зайцева Оксана Анатоліївна – член комісії, методист Центру методичної та аналітичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Лелеко Валентина Георгіївна – член комісії, методист Центру методичної та аналітичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

 

 

 

 

Переглядів: 51
Дата публікації: 14:28 18.05.2017