Директор

Канцевич Ніна Василівна

Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Публічна інформація | ДПА | Наказ. Склад комісії. Розклад ДПА 2017
Наказ. Склад комісії. Розклад ДПА 2017

КУРИЛІВСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА  І–ІІ   СТУПЕНІВ

КУП'ЯНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

НАКАЗ

 

 «____»____________2017 року                                                                                                           № ____

 

Про затвердження складу державних

атестаційних комісій та розкладу ДПА

учнів 4–го та 9–го класів

 

 Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», (зі змінами), Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 762, зареєстрованого   в    Міністерстві юстиції  України 30.07.2015 за № 924/27369,  листів Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9–149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», від 09.06.2016 № 1/9–296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.03.2017 № 89 «Про порядок організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)–х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації від 03.04.2017 № 145 «Про порядок організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)–х класів загальноосвітніх навчальних закладів району», наказу навчального закладу від 03.04.2017 № 57 «Про порядок організованого закінчення     2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4–го та  9–го класів   навчального закладу»,з метою організованого проведення державної підсумкової атестації учнів 4–го та 9–го класів

НАКАЗУЮ:

1.Створити та затвердити склад державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів  4–го класу за курс  початкової загальної освіти (Додаток 1).

2.Затвердити розклад проведення державної підсумкової атестації учнів  4–го класу за курс початкової загальної освіти (Додаток 2).

3.Створити та затвердити склад державних атестаційних комісій для   проведення державної підсумкової атестації учнів  9–го класу за курс  базової загальної середньої освіти (Додаток 3).

4.Затвердити розклад проведення державної підсумкової атестації учнів  9–го класу за курс базової загальної середньої освіти (Додаток 4).

5.Затвердити розклад консультацій для учнів 9–го класу (Додаток 5)

6.Заступнику директора з навчально–виховної роботи  Пантилеєвій Ю.А..:

1)Погодити склад державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів 4–го та 9–го класів у відділ освіти Куп’янської районної державної адміністрації.

До 28.04.2017 – 4–й клас,

до 18.05.2017 – 9–й клас

2)Надати до відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації розклад проведення  державної підсумкової атестації учнів  4–го класу за курс початкової загальної освіти та розклад проведення державної підсумкової атестації учнів  9–го класу за курс базової загальної середньої освіти

До 28.04.2017 – 4–й клас,

до 18.05.2017 – 9–й клас

3)Довести до відома педагогічних працівників, учнів та їх батьків розклад проведення ДПА

 До 28.04.2017

4)Оформити інформаційні стенди «Державна підсумкова атестація» для учнів  4–го  та 9–го та їх батьків

До 15.05.2017

5)Розмістити даний наказ на офіційному сайті школи

 25.04.2017

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступнику директора з навчально–виховної роботи  Пантилеєву Ю.А..

 

Директор школи                                                                                                                         Н. КАНЦЕВИЧ

 

 

                Додаток 1

        до наказу Курилівської

загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів

                               від «____»_______ 2017 року №  _____ 

ПОГОДЖУЮ          ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу освіти  Директор Курилівської загальноосвітньої 
Куп’янської районної            школи І–ІІ ступенів
державної адміністрації    
________________Т.В. Жадановська      _____________Н.В.Канцевич
«___» _______ 2017 року «___» _______ 2017 року

 

 

СКЛАД

 

державної атестаційної комісії

для проведення державної підсумкової атестації учнів 4–го  класу

Курилівської загальноосвітньої школи І–II  ступенів

Куп'янської районної ради Харківської області

за курс початкової загальної освіти

у 2016/2017 навчальному році

Назва предмету
та форма ДПА
Клас
Склад  комісії
Який предмет викладає
Літературне читання                    (письмово)
4
Голова
 Пантилеєва Ю.А.
Історія
Член комісії
 Каркач Л.В.
Початкові класи
Українська мова                          (письмово)
4
Голова
 Пантилеєва Ю.А.
Історія
Член комісії
 Каркач Л.В.
Початкові класи
Математика                                        (письмово)
4
Голова
 Пантилеєва Ю.А.
Історія
Член комісії
 Каркач Л.В.
Початкові класи

           Додаток 2

                                                        до наказу Курилівської

загальноосвітньої

                     школи І–ІІ ступенів

                                                             від «____»__________2017 року №  _____ 

 

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                              Директор Курилівської загальноосвітньої 

                                                              школи І–ІІ ступенів

                                  Н.В.Канцевич 

                                                               «___» _________ 2017 року 

                                                                            

 

РОЗКЛАД

проведення державної підсумкової атестації учнів 4–го  класу

Курилівської загальноосвітньої школи І–II  ступенів

Куп'янської районної ради Харківської області

за курс початкової загальної освіти

у 2016/2017 навчальному році

№ з/п
Дата проведення ДПА
Час
початку ДПА
Клас, у якому проводиться ДПА
Назва предмета
та форма ДПА
1
11 травня
2017 року
9 годин 15 хвилин
4
Літературне читання
(письмово)
2
16 травня
2017 року
9 годин 15 хвилин
4
Математика
(письмово)
3
17 травня
2017 року
9 годин 15 хвилин
4
Українська мова (письмово)

 

                Додаток 3

                                                             до наказу Курилівської загальноосвітньої 

                         школи І–ІІ ступенів

                                                              від «____»________2017 року №  _____

 

           ПОГОДЖУЮ                                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти                                                                                             Директор Курилівської загальноосвітньої 

Куп’янської районної                                                                                                    школи І–ІІ ступенів

державної адміністрації                                                                                                ____________   Н.В.Канцевич               ______________   Т.В. Жадановська                                                                             «___» _________ 2017 року         

«___» _______ 2017 року

 

СКЛАД

державної атестаційної комісії

для проведення державної підсумкової атестації учнів 9–го  класу

Курилівської загальноосвітньої школи І–II ступенів

Куп'янської районної ради Харківської області

за курс базової загальної середньої освіти

у 2016/2017 навчальному році

Назва предмету
 та форма ДПА
Клас
Склад комісії
Предмети,
які викладають вчителі
Українська мова (диктант,
письмово)
9
Голова
Канцевич Н.В.
Математика
Учитель
Мотиль Т.Л.
Українська мова
Член комісії
Козубенко Н.М.
Російська мова
Географія
(письмово)
9
Голова
Канцевич Н.В.
Математика
Учитель
Кузьменко С.П.
Географія
Член комісії
Кукса З.І.
Біологія
Математика (інтегрована письмова робота
з алгебри та геометрії)
9
Голова
Канцевич Н.В.
Математика
Учитель
Бульба С.Є.
Математика
Член комісії
Кузьменко С.П.
Фізика

 

                 Додаток 4

                                                             до наказу Курилівської загальноосвітньої

                         школи І–ІІ ступенів

                                                             від «____»________2017 року №  _____

 

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                              Директор Курилівської загальноосвітньої 

                                                              школи І–ІІ ступенів

                                                             ___________ Н.В.Канцевич  

                                                              «___» _________ 2017 року

 

             РОЗКЛАД

проведення державної підсумкової атестації учнів 9–го класу

Курилівської загальноосвітньої школи І–II ступенів

Куп'янської районної ради Харківської області

за курс базової загальної середньої освіти

у 2016/2017 навчальному році

№ з/п
Дата проведення ДПА
Час
 початку ДПА
Клас, у якому проводиться ДПА
Назва предмета
та форма ДПА
1
30 травня 2017 року
9 годин 00 хвилин
9
Українська мова
(диктант, письмово)
2
02 червня 2017 року
9 годин 00 хвилин
9
Географія
(письмово)
3
06 червня 2017 року
9 годин 00 хвилин
9
Математика
(інтегрована письмова робота
 з алгебри та геометрії)
(письмово)

 

                Додаток 5

                                                             до наказу Курилівської загальноосвітньої

                         школи І–ІІ ступенів

                                                             від «____»________2017 року №  _____

 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                              Директор Курилівської загальноосвітньої 

                                                              школи І–ІІ ступенів

 ___________ Н.В.Канцевич

                                                                                                                                                       «___» _________ 2017 року

 

        РОЗКЛАД

консультацій для учнів  9–го класу

Курилівської загальноосвітньої школи І–II ступенів

Куп'янської районної ради Харківської області

у 2016/2017 навчальному році

№ з/п
Назва
 предмета
Час
 початку
Дата
 проведення
Вчитель
1
Українська мова
9 годин 00 хвилин
29 травня
2017 року
Мотиль Т.Л.
2
Географія
9 годин 00 хвилин
01 червня
 2017 року
Кузьменко С.П.
3
Математика
11 годин 00 хвилин
02 червня
2016 року
Бульба С.Є.
Переглядів: 102
Дата публікації: 15:18 18.05.2017
Версія для слабо- зорих